MOTORTECHNIEK IN BEELD

Normale 4-takt benzinemotor

Een viertaktmotor is een zuigermotor met één arbeidsslag per twee omwentelingen van de krukas.

De viertaktmengselmotor (-ottomotor) is uitgevonden door Nikolaus Otto in 1876.

Voor het ontbranden van het gasmengsel van lucht en benzine, LPG of aardgas, wordt aan het einde van de compressieslag het mengsel door een bougie tot ontbranding gebracht.

1. De inlaatslag

De inlaatklep opent iets voor het bovenste dode punt (BDP), nog tijdens de uitlaatslag.

Nadat de uitlaatklep gesloten is, wordt doordat de zuiger naar beneden gaat de cilinder gevuld met het mengsel van lucht en brandstof.

De inlaatklep is tijdens dit proces geopend en de uitlaatklep gesloten.

(Takt 1)

2. De compressieslag

Iets na het onderste dode punt (ODP) sluit de inlaatklep en begint de compressie van het mengsel, waardoor de druk en temperatuur sterk stijgen.

Vlak voor het einde van deze compressieslag wordt deze wordt ontstoken door de bougie.

(Takt 2)

3. De arbeidsslag

Er vindt nu een verbranding plaats van het brandstofmengsel.

De verbranding zorgt voor druk op de zuiger waardoor deze naar beneden bewogen wordt.

Tijdens deze slag ontstaat de energie door de expanderende verbrandende gassen die de motor doet draaien.

(Takt 3)

4. De uitlaatslag

vlak voor het einde van de arbeidsslag opent de uitlaatklep, waardoor de druk daalt tot iets boven de atmosferische druk waarna door de opwaartse beweging van de zuiger tijdens de uitlaatslag de uitlaatgassen uit de cilinder worden verdreven.

Aan het einde van de cyclus begint het proces opnieuw.

(Takt 4)

OHV, OHC, SOHC en DOHC (twin cam) motor design
OHV motor ontwerp

OHV betekent: kopkleppen - een motor ontwerp waarbij de nokkenas is geinstalleerd in het motorblok en de kleppen worden bediend door stoterstangen en tuimelaars


OHC of SOHC motoren

OHC betekent: (S-enkel) bovenliggende nokkenassens In deze motor is de nokkenas geinstalleerd in de cilinderkop van de motor de kleppen worden bediend door de tuimelaars of rechtstreeks via de lifters zoals in de afbeelding


DOHC of Twin cam motor

DOHC betekent: dubbel bovenliggende nokkenassen in deze motor zijn er twee nokkenassen in de cilinderkop geinstalleerd. Bij de huidige generatie motorfietsen word deze bouwwijze tegenwoordig het meest toegepast.


Het ontstekings-systeem viercylinder benzinemotor


De rotatiemotor

De 2-takt motor

De Dieselmotor


bron: samarins.com, automotive basics en motorzooi.nl